برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 مقاله نویسی نقد کتاب ورزشی
1397-08-23 14:45-16:10
دانشکده روانشناسی 30
اساتید 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 700,000 ریال
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی 200,000 ریال
12 دکتر حبیب هنری
2 معرفی کاربرد نروفیدبک در ورزش
1397-08-23 14:30-15:45
دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی 30
اساتید 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 700,000 ریال
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی 200,000 ریال
6 دکتر محمدرضا قاسمیان مقدم
3 اصول طراحی بازی های حرکتی هدفمند کودکان سنین پیش دبستانی
1397-08-24 13:00-14:30
دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی 30
اساتید 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 700,000 ریال
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی 200,000 ریال
7 دکتر امین غلامی
4 ریکاوری روانشناختی در ورزشکاران
1397-08-23 10:00-11:15
دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی 30
اساتید 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 700,000 ریال
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی 200,000 ریال
8 دکتر ناصر صبحی قراملکی
5 کاربرد آموزش مداخله ای ذهن آگاهی، پذیرش و تعهد ( MAC) در ورزش
1397-08-24 11:15-12:30
دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی 30
اساتید 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 700,000 ریال
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی 200,000 ریال
7 دکتر علی اسماعیلی
6 طراحی 12 هفته تمرین مقاومتی بر پایه وزن بدن
1397-08-23 13:00-15:00
دانشکده حقوق 30
اساتید 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 700,000 ریال
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی 200,000 ریال
5 دکتر سید مرتضی طیبی
7 کاربرد تکنیک EMS در فعالیت های ورزشی (آموزش کار با دستگاه EMS)
1397-08-23 15:00-17:00
دانشکده حقوق 30
اساتید 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 700,000 ریال
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی 200,000 ریال
9 دکتر صادق امانی شلمزاری
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.