برنامه پنل های سخنرانی گروه رفتار حرکتی در همایش( روز 23 آبان ماه 1397)

8تا 9.5 افتتاحیه  و پذیرش نویسندگان

مکان : سالن اجتماعات دانشکده مدیریت

پنل اول: ساعت 11-9/5

 

اعضای هیئت رئیسه

دکتر عباس بهرام - دکتر بهروزعبدلی- دکترغلامرضا لطفی- دکترمهدی شهبازی - دکتررسول یاعلی

سخنرانان

دکتر عبدالله قاسمی – استعدادیابی بر اساس مهارتهای حرکتی با تأکید بر فرضیه پیش بینی موفقیت

کوثر علیزاده و همکاران – تأثیر تمرینات ادراکی حرکتی منتخب بر ادراک بینایی وعملکرد خواندن دانش‌آموزان پسر نارساخوان (کد مقاله: 1098-RSP)

مهسا شفاعت خسروشاهی- اثر مداخلات مبتنی بر تمرینات عملکردی و بازی ویدئویی فعال بر تعادل و ترس از افتادن زنان سالمند: با پیگیری دوماهه

منیژه محمدی- افزایش انتظار در عملکرد و یادگیری در پرتاب دارت نوجوانان

کامبیز بنی هاشمی- بررسی پروفایل ژنومی-اپی ژنومی موثر بر عصب شناسی حرکتی

سیده معصومه موسوی- بررسی نیمرخ عملکردی کاراته‌کاهای مرد برنده و بازنده حاضر در لیگ‌های جهانی بر اساس گروههای وزنی

پنل دوم : ساعت 11-12/15

اعضای هیئت رئیسه

دکترمحمدعلی اصلانخانی، دکتر زهرا سلمان، دکترافخم دانشفر، دکترفرهاد قدیری، دکترعلی کاشی

سخنرانان

  1. دکتر محمد اصلانخانی- ارتباط رفتارهای حرکتی با رشد یکپارچه انسان
  2. مژگان معمار مقدم- تاثیر یک دوره تمرینات ادراکی - حرکتی هدفمند بر عملکرد شناختی دختران مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی
  3. الهه سیاوشی- تأثیر آرایش مکانی تمرین (انفرادی، زوجی، گروهی) بر اکتساب و یادداری مهارت‌ طناب زنی‌ کودکان دبستانی
  4. ستاره خدایی- تأثیر تمرینات آکیونتال بر شاخص های کیفیت خواب
  5. فرنازنظری زاده- ارزیابی روایی و پایایی آزمون حرکتی کودکان نسخه دوم در کودکان 7تا 10 سال شهرکرمان
  6. دکتر حمدرضا قاسمیان -رابطه بین توانایی بازداری و حرکات ظریف نوجوانان