برنامه پنل های سخنرانی گروه آسیب شناسی ورزشی در همایش( روز 23 آبان ماه 1397)

8تا 9.5 افتتاحیه  و پذیرش نویسندگان

مکان : سالن اجتماعات دانشکده حقوق

پنل اول: ساعت 15/14-13

 

اعضای هیئت رئیسه

دکتر سیدصدرالدین شجاع الدین، دکتر فریبرز هوانلو، دکتر فریده باباخانی، دکتر رامین بلوچی

سخنرانان

1. دکتر رحمان شیخ حسینی – لزوم بازبینی در تجویز حرکات اصلاحی برای بهبود اثرگذاری

2. مینا کربلایی – فعالیت الکترو میوگرافی عضلات منتخب در گیر در استراتژی های حفظ تعادل در ورزشکاران با بی ثباتی...

3. زهرا فتاحی- مقایسه تأثیر یک دوره تمرینات اصلاحی ویژه روی سطح چایدار و ناپایدار و ماندگاری اثر آن ....

4. شکیبا اسدی- همه گیرشناسی آینده نگر آسیب های ورزشی دانشجویان دختر و پسر شرکت کننده در اولین المپیاد ورزش...

5. مهدیه نظریان- اثر تمرینات حس عمقی بر تعادل بیماران مولتیپل اسکلروزیس

پنل دوم : ساعت 30/15-20/14

 

اعضای هیئت رئیسه

دکتر هومن مینو نژاد، دکتر هادی صمدی، دکتر حامد عباسی، دکتر رحمان شیخ حسینی، دکتر امیر لطف کار

سخنرانان

1. حمیدرضا ناصرپور- مقایسه دو روش مقاومت بیو الکتریکی و میدانی در برآورد تحلیل ترکیب بدنی

2. شقایق شکاری-  اوج نیرو در نواحی آناتومیکی دهگانه کف پا در افراد دارای راخ رفتن ترندلنبر

3. ایمان فرد مهرگان- تأثیر شش هفته تمرینات اکسنتریک همسترینگ بر انعطاف پذیری زنان فعال دارای کوتاهی...

4. پریسا صیادی-بررسی تقارن دامنه حرکتی و تعادل در دست غالب و غیر غالب بانوان کشتی کلاسیک

5. ندا نقشبندی- تأثیر تمرینات کششی ایستا بر دامنه حرکتی باز شدن غیرفعال مفصل ران .....

6. ارسلان خانی- - مقایسه فعالیت الکتریکی عضلات منتخب و زمان رسیدن به پایداری ......