مکان برگزاری: دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی

پنل اول : ساعت 11.15- 10

هیات رئیسه:

خانم دکتر فرشته شهیدی- دکتر مرتضی طیبی- دکتر علی صمدی- دکتر حمزه اکبری

سخنران کلیدی

10.15-10

تاثیر ورزش در حالت گرسنگی و سیری بر متابولیسم چربی

دکتر مینو باسامی

سخنرانی اول

10.25-10.15

تاثیر تمرینات هوازی طولانی مدت بر بیان گلوکز-6-فسفاتاز در سلول های کبدی و سطوح گلوکز ناشتا در رت های دیابتی شده....

معصومه یارمحمدی؛ لاله بهبودی؛ مجتبی ایزدی

سخنرانی دوم

10.35-10.25

تاثیر تمرینات ترکیبی بر میزان کمرین، آیریزین، مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی در دختران دارای اضافه وزن

شاهین بیرانوند

سخنرانی سوم

10.45-10.35

تأثیر شدت فعالیت ورزشی بر سیستم فیبرینولیتیک

رضا دهقان زاده ؛ سجاد احمدی زاد

سخنرانی چهارم

10.55-10.45

تاثیر مصرف مکمل ال آرژنین برمتابولیسم چربی و کربوهیدرات حین فعالیت تناوبی با شدت بالا در افراد دارای اضافه وزن

بانیپال تاتارو؛ مینو باسامی؛ سجاد احمدی زاد

سخنرانی پنجم

11.05-10.55

بررسی تغییرات و شیوع سندروم متابولیک و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان دانشکده تربیت بدنی علامه طباطبائی

مهدی کوشکستانی؛ شیوا ابراهیم پور ؛ مجتبی عنایتی؛ محسن پروانی

سخنرانی ششم

11.15-11.05

پاسخ کیسپپتین، گلیکوژن بافتی و پپتید‌های منتخب در زمان‌های مختلف به یک فعالیت هوازی حاد با مکمل گیری گلوکز در موش‌های ....

ایوب سعیدی؛ عباس قنبری نیاکی؛ بختیار ترتیبیان

پنل دوم: ساعت 12.30-11.15

هیات رئیسه:

دکتر رسول اسلامی -دکتر بختیار ترتیبیان- دکتر محمد فرامرزی - دکتر مینو باسامی- دکتر هادی روحانی

 

سخنران کلیدی

11.30-11.15

تمرینات انسدادی (BFR) در ورزش همگانی و قهرمانی

دکتر حمید رجبی

سخنرانی اول

11.40-11.30

اثر شش هفته تمرین مقاومتی پایین تنه بر سرعت انتقال عصبی، قدرت، تعادل و سرعت راه رفتن در بیماران MS

رسول اسلامی؛ پرهام امینی

سخنرانی دوم

11.50-11.40

اثر تمرین استقامتی بر فیبروز عضله اسکلتی موش‌های صحرایی دیابتی

مجید امانی؛ مسعود رحمتی؛ محمد فتحی؛ حسن احمدوند

سخنرانی سوم

12-11.50

 

تاثیر یک دوره تمرین شنا برشاخص‌های ساختاری و عملکردی قلب ...

بختیار ترتیبیان؛ حسین عبدیل زاده؛ ریحانه وهابی دلشاد

سخنرانی چهارم

12.10-12

 

تاثیر 4 هفته تمرین ورزشی با محدودیت جریان خون بر شاخص های هوازی و بی هوازی دختران فعال دانشگاهی

سعیده رجبی؛ صادق امانی شلمزاری؛ حمید رجبی

سخنرانی پنجم

12.20-12.10

 

اثر مکمل‌گیری حاد سوسپانسیون عناب در سه غلظت مختلف پیش از آزمون RAST بر شاخص خستگی و برخی شاخص‌های عملکردی ....

سید مرتضی طیبی؛ پیمان زیوری؛ هیوا نظری؛ میلاد گل‌محمدی

سخنرانی ششم

12.30-12.20

 

تاثیر تمرینات تداومی و تناوبی استقامت عضلانی بر برخی متغیرهای قلبی- تنفسی و رکورد دوندگان تمرین کرده

مهرزاد عبادی قهرمانی