نتایج داوری مقالات جامعه شناسی ورزشی

توجه:

نویسندگان مقالات پذیرش شده لازم است مقالات خود را در قالب پوستر (مخصوص مقالاتی که به شکل پوستر پذیرش شده)و پاورپوینت(مخصوص سخنرانان) که بر روی سایت همایش بارگذاری شده، آماده کنند و در صبح روز برگزاری همایش تا قبل از ساعت 9 صبح تحویل میز پذیرش دهند. 

 

عنوان مقاله

نویسندگان

نتیجه داوری

تاثیرعوامل جامعه شناختی بر نهادینه کردن ورزش همگانی


اعظم شیرویی؛ علیرضا طرفی؛ سارا منیریفر

سخنرانی

دیدگاه داوران فوتبال بانوان ایران نسبت به پخش رسانه‌ای ورزش بانوان


سحر بی باک؛ فرزاد غفوری؛ علی جمشیدی

سخنرانی

رابطه سرمایه اجتماعی و مشارکت دانش آموزان در ورزش


قاسم ابراهیمی

پوستر

بررسی ابعاد هنری و معنایی در حرکات ورزشی انیمیشن کودکان


نیلوفر دادرس

پوستر

تبیین مولفه های رفتاری موثر در توسعه ورزش بانوان

مهلا حکمتی؛ مریم مختاری دینانی؛ رسول نوروزی سید حسینی

پوستر

تبیین مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان معطوف به جامعه در ورزش

مریم امینی؛ ناهید اتقیا؛ رسول نوروزی سید حسینی

سخنرانی

تبیین مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان معطوف به جامعه در ورزش

مریم امینی؛ ناهید اتقیا؛ رسول نوروزی سید حسینی

پوستر

پهلوانی و جوانمردی در ایران


علی زرینی

سخنرانی

مروری سیستماتیک محدودیت‌های مشارکت زنان در ورزش از منظر اجتماعی و شخصی

نعیمه روحانی مطلق؛ رسول نوروزی سید حسینی؛ محمد کشاورز

پوستر

مطالعه‌ی تطبیقی تجلی ورزش شطرنج در ادبیات فارسی و ادبیات اسپانیایی

جواد شهلائی باقری؛ مهناز سوقندی؛ سجاد قاسم پور؛ مهدیه کمالی راد

پوستر

عیاری و پهلوانی


علی زرینی

پوستر

مطالعه‌ی تطبیقی تجلی ورزش شطرنج در ادبیات فارسی و ادبیات اسپانیایی ( بار دوم، ویرایش)

سجاد قاسم پور؛ جواد شهلائی باقری؛ مهدیه کمالی راد

پوستر

تجلی ورزش کشتی در شاهنامه فردوسی و حماسه بیوولف


مهناز سوقندی، علی زرینی

سخنرانی

مطالعه ی تطبیقی تجلی ورزش شطرنج در ادبیات فارسی و ادبیات اسپانیایی

جواد شهلائی باقری؛ سجاد قاسم پور؛ مهدیه کمالی راد

پوستر

مطالعه‌ی تطبیقی تجلی ورزش شطرنج در ادبیات فارسی و ادبیات اسپانیایی

جواد شهلائی باقری؛ سجاد قاسم پور؛ مهدیه کمالی راد

پوستر

نظام های اطلاعاتی در ورزش


افروز همراهی

پوستر

نقش هویت ورزشی بر رفتار رهبری مربیان فوتبالیست های مدارس فوتبال(تیم های پایه)

امیر زیبایی؛ امیر زیبایی؛ وحید ساعت چیان؛ امین عظیم خانی

پوستر

رابطه بی عدالتی جنسی درک شده با فرسودگی شغلی کارکنان زن وزارت ورزش و جوانان

فرشته سادات میرحبیبی؛ مریم آقاسیدعزیزاله

پوستر

تحلیل رابطه سبک زندگی با ورزش و سلامت در جوانان و بزرگسالان شهر کرمان

مهدی عباس پور؛ محمد پوررنجبر؛ مسعود عرب

سخنرانی

بررسی نقش احساس امنیت اجتماعی بر ارتقاء فعالیت‌های ورزشی بانوان در پارک‌های شهر تهران

غلامرضا مرادی سیاسر

پوستر

رفتار تماشاگران فوتبال: تحلیل علل و عوامل اثر گذار بروز رفتارهای تماشاگران لیگ برتر ایران

دکتر فرید فتحی

سخنرانی