محل برگزاری همایش
1397-08-22
محل برگزاری همایش

اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی در روز 23 آبان ماه از ساعت 8 صبح در پردیس اصلی دانشگاه علامه طباطبائی به آدرس زیر برگزار می شود:

بزرگراه همت- دهکده المپیک- دانشگاه علامه طباطبائی.

همایش از ساعت 8 صبح در دانشکده روانشناسی با برگزاری افتتاحیه همایش آغاز می شود و سپس به ترتیب زیر پنل های تخصصی تشکیل می شود:

گروه مدیریت ورزشی- دانشکده روانشناسی

گروه رفتار حرکتی- دانشکده مدیریت

گروه روانشناسی ورزشی- دانشکده مدیریت

گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشکده حقوق

گروه آسیب شناسی ورزشی - دانشکده حقوق

گروه جامعه شناسی ورزشی - دانشکده ارتباطات (سالن شورا)