اعلام زمان شروع اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی
1397-08-22
اعلام زمان شروع اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی

ساعت 8.5 صبح روز چهارشنبه 23 آبان ماه اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی با برگزاری افتتاحیه و به دنبال آن کارگاه ها و نشست های تخصصی آغاز می شود.از نویسندگان محترم دعوت می شود در افتتاحیه و متعاقب آن پنل ها، کارگاه ها و نشستهای تخصصی شرکت نمایند.