قابل توجه نویسندگان و محققانی که مقالات آنها پذیرفته شده و به دلایل موجه امکان حضور در همایش را ندارند
1397-08-14
قابل توجه نویسندگان و محققانی که مقالات آنها پذیرفته شده و به دلایل موجه امکان حضور در همایش را ندارند

نویسندگان و محققانی که مقالات آنها پذیرفته شده و به دلایل موجه امکان حضور در همایش را ندارند، لازم است اقدامات زیر را برای اطمینان از بهره برداری از مقاله اشان در همایش انجام دهند:

1. اگر نویسندگان  به عنوان سخنران پذیرفته شده اند، حضورشان الزامی است، مگر آنکه پذیرش خود را به پوستر تغییر دهند و برای این کار لازم است درخواست خود را برای دبیر علمی همایش ارسال کنند و پوستر مقاله را مطابق با فرمت همایش آماده و در روز 23 آبان تا قبل از ساعت 9 صبح به هر طریق ممکن (از طریق پست، و یا آشنایان مورد اعتماد) به میز پذیرش رشته خود در ستاد برگزاری همایش تحویل دهند.

2. اگر مقاله نویسندگان به عنوان پوستر پذیرش شده است، باید پوستر مقاله مطابق با فرمت همایش آماده شده و قبل از ساعت 9 صبح روز 23 آبان به هر ترتیب ممکن تحویل میز پذیرش شود( از طریق پست، و یا آشنایان مورد اعتماد).

3. گواهی شرکت در همایش این افراد می تواند بعد از تکمیل ثبت نام،  توسط پست و یا با تحویل به فرد مورد اعتماد نویسنده به دست نویسنده برسد.

4. در هرحال، برای بهره برداری از مقاله در همایش و صدور کارت شرکت در همایش تکمیل ثبت نام در همایش الزامی است یعنی وجه ثبت نام مطابق جدول ارائه شده در بخش «ثبت نام در همایش» واریز شود و تصویر آن برای دبیر علمی همایش ارسال شود.