همایش ملی کاوش در علوم ورزشی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) به ثبت رسید.
1397-07-21
همایش ملی کاوش در علوم ورزشی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) به ثبت رسید.

اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) به ثبت رسید و در این پایگاه نمایه گردیده است(http://conf.isc.gov.ir/rsp97/fa/) و مقالات پذیرش شده در این همایش از این امتیاز بهره مند خواهند شد. ثبت یک همایش علمی در پایگاه علوم استنادی جهان اسلام، از دیدگاه پژوهشگران؛ دانشگاهیان و محققان از جهت درجه ارزیابی علمی آن همایش، حائز اهمیت خاصی است. 

طبق قوانین جدید و مصوبه وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین دستورالعمل برگزاری همایش های علمی –پژوهشی از این پس تنها کنفرانس هایی که در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به ثبت رسیده باشند دارای اعتبار از نظر وزارت علوم هستند و تنها مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و کنگره های نمایه شده در ISC دارای امتیاز پژوهشی در نمره پایان نامه و مصاحبه دکتری می باشند. 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ایجاد پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مدیریت آن وضعیت علمی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری، حوزه‌های علمیه، نشریات، دانشمندان و نویسندگان مقالات در نشریات علمی ایران و سایر کشورهای اسلامی را براساس تحلیل استنادی ارزیابی می‌کند.