پرداخت هزینه مقالات فقط یک بار الزامی است
1397-07-15
پرداخت هزینه مقالات فقط یک بار الزامی است

به اطلاع محققانی که دو مقاله برای همایش ارسال می کنند می رساند، هزینه ثبت نام مربوط به پکیج و هزینه های مربوط به هر محقق است و نیازی نیست محققان برای هر مقاله پرداخت مجددی داشته باشند. پس تاکید می شود ارسال یک یا دو مقاله، نیازمند پرداخت هزینه ثبت نام فقط  برای یک بار ضرورت دارد.

 ضمنا پرداخت هزینه ثبت نام در همایش، پس از اعلام نتایج داوری مقالات امکان پذیر است. بنابراین، نیازی نیست که محققان گرامی اقدام به پرداخت هزینه قبل از اعلام نتایج داوری نمایند.