برگزاری همایش ملی کاوش در علوم ورزشی
1397-03-27
برگزاری همایش ملی کاوش در علوم ورزشی

   اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزش در تاریخ 23 و 24 آبان ماه 1397 در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار خواهد شد.این همایش در 6 محور مدیریت ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، روانشناسی ورزشی، رفتار حرکتی، آسیب شناسی ورزشی، جامعه شناسی ورزشی برگزار خواهد شد. در هر محور علاوه بر پنل های تخصصی ارائه سخنرانی و بازدید از پوسترها، کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی برای حل مشکلات کشور برگزار خواهد شد.