نحوه ارائه فایل سخنرانی و پوستر همایش
1397-08-13
نحوه ارائه فایل سخنرانی و پوستر همایش

محققانی که مقاله آنها به صورت پوستر و یا سخنرانی پذیرفته شده باید فایل پاورپوینت سخنرانی و پوستر خود را در روز برگزاری همایش (23 آبان ماه) قبل از ساعت 9 صبح به میز پذیرش تحویل دهند.

مقالاتی که به شکل سخنرانی پذیرفته شده است، لازم است مطابق با فرمت پاورپوینت ارائه شده در بخش «راهنما و فایل پاورپوینت برای سخنرانی» که بر روی سایت درج شده است، وارد نمایند و در روز پذیرش طبق راهنمایی مسئولین پذیرش عمل کنند. (لطفا فایل پاورپوینت سخنرانی خود را در سی دی و یا یو اس بی ارائه دهید).

مقالاتی که به شکل پوستر پذیرش شده اند، لازم است وارد فرمت پوستر همایش که در بخش «راهنمای تنظیم پوستر مقالات» ارائه شده است، وارد شده و در روز 23 آبان ماه با شروع همایش و تا قبل از ساعت 9 صبح تحویل میز پذیرش شود. محققان توجه کنند که در فرمت پوستر لازم است اطلاعات به شکل نمودار و یا جدول در بخش یافته ها درج شود. ضمنا منابع بین 3 تا 5 مورد در بخش تعیین شده در پوستر درج شود.  

 

توجه:

نویسندگانی که مقالات آنها پذیرش شده لازم است، ثبت نام خود را با پرداخت هزینه مطابق جدول هزینه های ثبت نام در همایش فقط  تا تاریخ  18 آبان ماه 1397 تکمیل نموده و تصویر رسید پرداخت را در روز برگزاری همایش (23 آبان ماه) به میز پذیرش تحویل دهند. بدیهی است دریافت پکیج و گواهی های همایش در صورت تکمیل ثبت نام به نویسندگان محترم قابل ارائه خواهد بود.