نتایج داوری مقالات اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی اعلام شد
1397-08-13
نتایج داوری مقالات اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی اعلام شد

طبق برنامه ریزی و اعلام قبلی نتایج داوری مقالات بر روی سایت همایش قرار گرفت. نویسندگانی که مقالات آنها به شکل سخنرانی یا پوستر پذیرش شده است، لازم است به بخش مقالات، راهنمای پوستر و یا سخنرانی مراجعه نموده و مقاله خود را در فرمت پوستر  و یا پاورپوینت سخنرانی ارائه شده در سایت،  وارد نمایند. 

توجه:

نویسندگانی که مقالات آنها پذیرش شده لازم است، ثبت نام خود را با پرداخت هزینه مطابق جدول هزینه های ثبت نام در همایش فقط  تا تاریخ  18 آبان ماه 1397 تکمیل نموده و تصویر رسید پرداخت را در روز برگزاری همایش (23 آبان ماه) به میز پذیرش تحویل دهند. بدیهی است دریافت پکیج و گواهی های همایش در صورت تکمیل ثبت نام به نویسندگان محترم قابل ارائه خواهد بود.