وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان حامی و مشارکت کننده در برگزاری همایش ملی کاوش در علوم ورزشی
1397-08-11
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان حامی و مشارکت کننده در برگزاری همایش ملی کاوش در علوم ورزشی

همزمان با برگزاری اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی، اداره کل امور ورزش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به ستاد برگزاری همایش پیوست و به عنوان حامی و همکار با این ستاد همراه شد. ضمنا قرار است نشستی علمی توسط این وازرت در روز 23 آبان ماه مخصوص مسئولین کشور همزمان با پنل های همایش برگزار گردد.