پایان زمان دریافت مقالات و اعلام زمان نتیجه داوری مقالات
1397-08-06
پایان زمان دریافت مقالات و اعلام زمان نتیجه داوری مقالات

زمان ارسال مقالات به اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی به پایان رسید. نتایج داوری مقالات در روز 12 آبان ماه سال جاری اعلام خواهد شد. محققانی که مقالات آنها به شکل پوستر و یا سخنرانی پذیرفته شود، ملزم به آماده سازی مقاله در قالب پوستر ارائه شده در سایت و یا سخنرانی در قالب پاورپوینت مطابق با نمونه ارائه شده در سایت می باشند.