تکذیب شد: خبر برگزاری سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی در دانشگاه علامه طباطبائی صحت ندارد!
1397-07-15
تکذیب شد: 
خبر برگزاری سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی در دانشگاه علامه طباطبائی صحت ندارد!

مدتی است خبری مبنی بر برگزاری همایشی تحت عنوان « سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی » رسانه ای شده است و با مراجعه به سایت این همایش هیچ اطلاعاتی در خصوص سازمان برگزار کنننده وجود ندارد و آرم دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان محل برگزاری همایش بر روی این سایت درج شده است و این در حالی است که مسئولین از این امر اطلاع ندارند و استفاده از آرم و نام دانشگاه بر روی این سایت بدون اجازه دانشگاه انجام شده است. حتی گروهی از اساتید کشور که به عنوان عضو کمیته علمی در این سایت معرفی شده اند از این موضوع بی اطلاعند و از اینکه بدون اجازه آنها از نام ایشان استفاده شده است، گله مندند. 

لذا تأکید می شود همایشی تحت عنوان « سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی» در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار نمی گردد.