دقت: برای ارسال مقاله لازم است ابتدا در سایت همایش عضو شوید و سپس با نام کاربری و رمز عبور وارد سایت شوید و مقاله خود را بارگذاری و ارسال کنید. 

برای عضویت در همایش به گزینه "عضویت" در گوشه سمت چپ صفحه اول سایت مراجعه کنید.1. تعداد مقاله های مورد پذیرش

حداکثر تعداد مقالات از هر نفر نویسنده مسئول حداکثر 2 مقاله می باشد.

 

2.  تعداد نویسندگان

تعداد نویسندگان در هر مقاله حداکثر چهار نفر می باشد.

 

3. صفحه آرایی

مقاله در نرم‌افزار Word نسخه 2003 یا بالاتر با حاشیه های 2 سانتیمتر­ حداکثر در یک صفحه (با عنوان، متن، واژه های کلیدی و منابع) با فاصله خطوط Single تایپ شود.

 

4. مشخصات نویسندگان

نفر اول به عنوان نویسنده مسئول شناخته می شود و تنها مجاز به ارسال و اخذ پذیرش دو مقاله در همایش است. نویسندگان لازم است در درج نام از افزودن سمتها و رتبه ها نظیر مدیر کل، استاد، دکتر، دانشیار، ... اجتناب کنند و فقط به درج نام و نام خانوادگی اقدام کنند و در سطر بعد درجه علمی نظیر استاد، دانشیار، استادیار، دانشجو، و امثال این را با ذکر مؤسسم و سازمان وابسته ذکر کنند. در سطر سوم آدرس الکترونیکی نویسندگان اضافه شود. 

 

5. صدور گواهی شرکت در همایش

گواهی نویسندگان مقالات در یک نسخه با درج نام نفر اول به عنوان مسئول مقاله و نام سایر نویسندگان به عنوان همکاران صادر خواهد شد.  

6. مشخصات چکیده ارسالی

 

(عنوان مقاله : فونت B Nazanin - اندازه 16 - پررنگ)

   

 

نام و نام خانوادگی نویسنده اول (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)

درجه علمی و وابستگی سازمانی نویسنده (فونت  B Nazanin- اندازه 11)

آدرس پست الکترونیک نویسنده ( 10 pt -  (Times New Roman

 

نام و نام خانوادگی نویسنده دوم (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)

درجه علمی و وابستگی سازمانی نویسنده (فونت  B Nazanin- اندازه 11)

آدرس پست الکترونیک نویسنده ( 10 pt -  (Times New Roman

 

نام و نام خانوادگی نویسنده دوم (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)

درجه علمی و وابستگی سازمانی نویسنده (فونت  B Nazanin- اندازه 11)

آدرس پست الکترونیک نویسنده ( 10 pt -  (Times New Roman

 

 

 

چکیده (فونتB Nazanin  - اندازه 12 - پررنگ)

در متن چکیده باید مستقیما به مسئلة مورد مطالعه، اهداف، روش پژوهش، یافته‌‌ها و نتایج اشاره شود. متن چکیده با فونت (B Nazanin - اندازه 12) و با یک خط فاصله نوشته شود. طول چکیده در مقاله نباید کمتر از 300 و بیشتر از 500 کلمه باشد. چکیده باید کامل و در یک صفحه با مشخص کردن بخش های مختلف( مقدمه، هدف، روش شناسی، یافته ها، نتیجه گیری، و در نهایت واژه های کلیدی) آورده شود. توجه شود که هریک از بخشهای فوق در پاراگرافی جداگانه در چکیده قرار گیرند و از درج پشت سرهمی آنها در متن اجتناب شود.

واژگان کلیدی: بین 5-3 واژه که با کاما (،) از هم جدا شده و در یک خط باشند (فونتB Nazanin  - اندازه 12)

 

 

منابع (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)

حداکثر تعداد منابع فارسی و لاتین حداقل 3 و حداکثر 6 مورد می باشد. منابع مورد استفاده در انتهای چکیده می‌آیند (ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی). مشخصات هر منبع به صورت کامل و در قالب استاندارد (APA) ذکر شود. منابع فارسی را با فونت B Nazanin – اندازه 11 و منابع انگلیسی را با فونتTimes New Roman  نازک با اندازه 10 تایپ نمایید.

جدول خلاصه نوع و اندازه قلم­های مورد نیاز برای تدوین چکیده  فارسی

عنوان

قلم (فونت)

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله

B Nazanin

16

پررنگ

نام و نام خانوادگی

B Nazanin

12

پررنگ

مشخصات نویسندگان

B Nazanin

11

نازک

نشانی پست الکترونیکی نویسندگان

Times New Roman

10

نازک

عنوان جدول ها، شکل ها و نمودارها

B Nazanin

10

پررنگ

متن فارسی درون جدول ها

B Nazanin

10

نازک

متن لاتین درون جدول ها

Times New Roman

9

نازک

فرمولها

Times New Roman

10

نازک

منابع و مراجع فارسی

B Nazanin

11

نازک

منابع و مراجع لاتین

Times New Roman

10

نازک


    در متن چکیده باید مستقیما به مسئلة مورد مطالعه، اهداف، روش پژوهش، یافته‌‌ها و نتایج اشاره شود. متن چکیده با فونت (B Nazanin - اندازه 12) و با یک خط فاصله نوشته شود. طول چکیده در مقاله نباید کمتر از 300 و بیشتر از 500 کلمه باشد. چکیده باید کامل و در یک صفحه با مشخص کردن بخش های مختلف( مقدمه، هدف، روش شناسی، یافته ها، نتیجه گیری، و در نهایت واژه های کلیدی) آورده شود. توجه شود که هریک از بخشهای فوق در پاراگرافی جداگانه در چکیده قرار گیرند و از درج پشت سرهمی آنها در متن اجتناب شود.

 

 دقت: برای ارسال مقاله لازم است ابتدا در سایت همایش عضو شوید و سپس با نام کاربری و رمز عبور وارد سایت شوید و مقاله خود را بارگذاری و ارسال کنید. 

برای عضویت در همایش به گزینه "عضویت" در گوشه سمت چپ صفحه اول سایت مراجعه کنید.