دبیرخانه علمی همایش: 

تهران، انتهای بزرگراه شهید همت، میدان دهکده، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

 


 

آدرس ایمیل:

rsp@atu.ac.ir

Refresh Code