برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 عنوان نهایی این کارگاه به زودی اعلام می شود - مختص شرکت کنندگان گروه مدیریت ورزشی
1397-08-23 15:35-18:00
30
دانشجویان 200,000 ریال
اساتید 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 700,000 ریال
1 دکتر سارا کشکر
2 عنوان نهایی کارگاه به زودی اعلام می شود - مختص شرکت کنندگان گروه مدیریت ورزشی
1397-08-23 13:00-15:30
30
دانشجویان 200,000 ریال
اساتید 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 700,000 ریال
1 دکتر غلامرضا شعبانی بهار
3 EMGپیشرفته(الکترومایوگرافی) - مختص شرکت کنندگان گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
1397-08-23 08:45-10:00
30
دانشجویان 200,000 ریال
اساتید 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 700,000 ریال
0 دکتر فریده باباخانی-دکتر رامین بلوچی
4 کارگاه آموزشی FMS - مختص شرکت گنندگان گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
1397-08-24 10:00-13:30
30
دانشجویان 200,000 ریال
اساتید 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 700,000 ریال
1 دکتر رحمان شیخ حسینی - دکتر رامین بلوچی
5 معرفی نروفیدبک در مطالعات رفتار حرکتی - مختص شرکت کنندگان گروه رفتار حرکتی
1397-08-23 10:00-12:00
30
دانشجویان 200,000 ریال
اساتید 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 700,000 ریال
0 دکتر محمدرضا قاسمیان مقدم
6 اصول طراحی بازی های حرکتی هدفمند کودکان سنین پیش دبستانی - مختص شرکت کنندگان گروه رفتار حرکتی
1397-08-24 09:00-11:00
30
دانشجویان 200,000 ریال
اساتید 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 700,000 ریال
0 دکتر امین غلامی
7 ریکاوری روانشناختی در ورزشکاران - مختص شرکت کنندگان گروه روانشناسی ورزشی
1397-08-23 09:00-12:00
30
دانشجویان 200,000 ریال
اساتید 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 700,000 ریال
0 دکتر ناصر صبحی قراملکی
8 کاربرد آموزش مداخله ای ذهن آگاهی، پذیرش و تعهد ( MAC) در ورزش - مختص شرکت کنندگان گروه روانشناسی ورزشی
1397-08-24 07:00-09:00
30
دانشجویان 200,000 ریال
اساتید 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 700,000 ریال
0 دکتر علی اسماعیلی
9 طراحی 12 هفته تمرین مقاومتی بر پایه وزن بدن
1397-08-23 09:00-12:00
30
اساتید 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 700,000 ریال
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی 200,000 ریال
0 دکتر سید مرتضی طیبی
10 کاربرد تکنیک EMS در فعالیت های ورزشی (آموزش کار با دستگاه EMS)
1397-08-23 06:00-06:10
30
اساتید 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 700,000 ریال
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی 200,000 ریال
0 دکتر صادق امانی شلمزاری
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.