برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 EMGپیشرفته(الکترومایوگرافی)
1397-08-23 08:45-10:00
دانشجویان 200,000 ریال
اساتید 500,000 ریال
0 دکتر فریده باباخانی-دکتر رامین بلوچی
2 FMS
1397-08-24 10:00-13:30
دانشجویان 200,000 ریال
اساتید 500,000 ریال
1 دکتر رحمان شیخ حسینی - دکتر رامین بلوچی
3 معرفی نروفیدبک در مطالعات رفتار حرکتی
1397-08-23 10:00-12:00
دانشجویان 200,000 ریال
اساتید 500,000 ریال
0 دکتر قاسمیان
4 اصول طراحی بازی های حرکتی هدفمند کودکان سنین پیش دبستانی
1397-08-24 09:00-11:00
دانشجویان 200,000 ریال
اساتید 500,000 ریال
0 دکتر امین غلامی
5 ریکاوری روانشناختی در ورزشکاران
1397-08-23 09:00-12:00
دانشجویان 200,000 ریال
اساتید 500,000 ریال
0 دکتر ناصر صبحی قراملکی
6 کاربرد آموزش مداخله ای ذهن آگاهی، پذیرش و تعهد ( MAC) در ورزش
1397-08-24 07:00-09:00
دانشجویان 200,000 ریال
اساتید 500,000 ریال
0 دکتر علی اسماعیلی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.