برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 FMS
1397-08-24 10:00-13:30
بدون محدودیت
دانشجویان 200,000 ریال
اساتید 500,000 ریال
1 دکتر رحمان شیخ حسینی - دکتر رامین بلوچی
2 کاربرد آموزش مداخله ای ذهن آگاهی، پذیرش و تعهد ( MAC) در ورزش
1397-08-24 07:00-09:00
بدون محدودیت
دانشجویان 200,000 ریال
اساتید 500,000 ریال
0 دکتر علی اسماعیلی
3 ریکاوری روانشناختی در ورزشکاران
1397-08-23 09:00-12:00
بدون محدودیت
دانشجویان 200,000 ریال
اساتید 500,000 ریال
0 دکتر ناصر صبحی قراملکی
4 EMGپیشرفته(الکترومایوگرافی)
1397-08-23 08:45-10:00
بدون محدودیت
دانشجویان 200,000 ریال
اساتید 500,000 ریال
0 دکتر فریده باباخانی-دکتر رامین بلوچی
5 معرفی نروفیدبک در مطالعات رفتار حرکتی
1397-08-23 10:00-12:00
بدون محدودیت
دانشجویان 200,000 ریال
اساتید 500,000 ریال
0 دکتر قاسمیان
6 اصول طراحی بازی های حرکتی هدفمند کودکان سنین پیش دبستانی
1397-08-24 09:00-11:00
بدون محدودیت
دانشجویان 200,000 ریال
اساتید 500,000 ریال
0 دکتر امین غلامی